BELhospice NA PRVI POGLED

BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadijumu za koji je prognoza ograničena.

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i porodice, suočavajući se sa problemima koji prate bolesti koje ugrožavaju život kroz prevenciju i otklanjanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

BELhospice AKTIVNOSTI

Pružamo

palijativno zbrinjavanje terminalno obolelim onkološkim pacijentima u skladu sa standardima. Saznajte više >

Pomažemo

proces edukacije relevantnih profesionalaca, kao i stanovništva generalno.

Promovišemo

koncept palijativnog zbrinjavanja i ohrabrujemo zajednicu da podrži naš rad.

Obuka volontera

Poštovani volonteri,

Obaveštavamo vas da će obuka biti organizovana od 16-19. marta 2015. u periodu od 17-20h, u BELhospice edukativnom centru, ulica Dalmatinska 72-74 (ulaz iz Vladetine ulice).

Tokom obuke volonteri će steći osnovna znanja o istoriji, principima, medicinskom, psiho-socijalnom i duhovnom aspektu palijativnog zbrinjavanja, radu BELhospice centra, ulozi i značaju volontera u palijativnom zbrinjavanju.

Više o obuci volontera možete saznati na strani http://www.belhospice.org/volonteri-obuka/

Za prijavu i sve dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora za volontere Mijodraga Bogićevića na telefon 011 33 43 311 ili na e-mail adresu: mijodrag.bogicevic@belhospice.org.