BELhospice NA PRVI POGLED

BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa aktivnom, progresivnom, uznapredovalom bolešću za koje je prognoza ograničena.

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i porodice, suočavajući se sa problemima koji prate bolesti koje ugrožavaju život kroz prevenciju i otklanjanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

BELhospice AKTIVNOSTI

Pružamo

palijativno zbrinjavanje terminalno obolelim onkološkim pacijentima u skladu sa standardima. Saznajte više  >

Pomažemo

proces edukacije relevantnih profesionalaca, kao i stanovništva generalno.

Promovišemo

koncept palijativnog zbrinjavanja i ohrabrujemo zajednicu da podrži naš rad.

Stručni sastanak u okviru BELhospice Alumni kluba

Obaveštavamo kolege da će se stručni sastanak u okviru BELhospice Alumni kluba na temu “Porodična dimenzija u palijativnom zbrinjavanju” održati 23. aprila 2014. godine u edukativnom centru „Prue Dufour“ u Beogradu, Dalmatinska 72-74, sa početkom u 18:00 časova. Predavači će biti dr Snežana Davidović i Mijodrag Bogićević, socijalni radnik, iz BELhospice centra.

Stručni sastanak akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije i za slušaoce nosi 2 poena.

Sve zainteresovane kolege mogu da prijave svoje učešće na telefon 011 33 43 311 ili na mejl jagoda.milijas@belhospice.org