BELhospice Alumni Klub
Obaveštavamo sve zainteresovane kolege da će se 23. juna održati sastanak BELhospice Alumni kluba u Edukativnom centru “Prue Dufour” u Beogradu, Dalmatinska 72-74, sa početkom u 18:00 časova. Tema sastanka je “Dileme u obradi dekubitalnih rana”, a predavač će biti Maja Đorđijević, medicinska sestra BELhospice centra. Sastanak je namenjen medicinskim sestrama koje su uključene u brigu o terminalno obolelim onkološkim bolesnicima. Ovo predavanje je akreditovano i za sve slušaoce nosi dva poena.

BELhospice AKTIVNOSTI

Pružamo

palijativno zbrinjavanje terminalno obolelim onkološkim pacijentima u skladu sa standardima. Saznajte više >

Pomažemo

proces edukacije relevantnih profesionalaca, kao i stanovništva generalno.

Promovišemo

koncept palijativnog zbrinjavanja i ohrabrujemo zajednicu da podrži naš rad.