BELhospice NA PRVI POGLED

BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadijumu za koji je prognoza ograničena.

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i porodice, suočavajući se sa problemima koji prate bolesti koje ugrožavaju život kroz prevenciju i otklanjanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

BELhospice AKTIVNOSTI

Pružamo

palijativno zbrinjavanje terminalno obolelim onkološkim pacijentima u skladu sa standardima. Saznajte više >

Pomažemo

proces edukacije relevantnih profesionalaca, kao i stanovništva generalno.

Promovišemo

koncept palijativnog zbrinjavanja i ohrabrujemo zajednicu da podrži naš rad.
Obuka volontera

Nova obuka za volontere biće održana u periodu od 15. do 18. septembra 2014. u prostorijama BELhospice centra, Dalmatinska 72-74 u Beogradu.

Svi zainteresovani mogu da se prijave koordinatoru za volontere Mijodragu Bogićeviću na telefon 33 43 311 ili putem mejla na mijodrag.bogicevic@belhospice.org

Rok za prijavu je 11.9.2014. do 16:00 časova.