Dr Leonida Mirilo

Doktor medicine

Dr Snežana Davidović

Doktor medicine

Bojana Vučković

Glavna medicinska sestra

Dragana Petrović

Strukovna medicinska sestra

Ivana Račić

Strukovna medicinska sestra

Mijodrag Bogićević

Rukovodilac službe za palijativno zbrinjavanje

Katarina Davidović Marotto

Koordinator za duhovna pitanja

Katarina Sivčević

Koordinator volontera

Jagoda Milijaš

Administrator

Dubravka Nešić

Fandrejzing & PR koordinator

Milica Đustebek

Fandrejzing & Event koordinator

Predrag Simić

Fandrejzing & IT koordinator