Palijativno zbrinjavanje je relativno nova disciplina na našim prostorima. Kako postoji mnogo nerazumevanja kako u javnosti tako i među profesionalcima šta jeste a šta nije palijativno zbrinjavanje, Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“ od samog osnivanja vidi edukaciju profesionalaca u ovoj oblasti kao jedan od svojih prioriteta.

Prva Škola palijativnog zbrinjavanja održana je oktobra 2004. godine u Arilju. Od tada je svake godine održavana nova Škola ili u Arilju ili u Edukativnom centru „Prue Dufour“ u Beogradu.

U periodu od 2011. do 2014. godine „BELhospice“ je bio član međunarodnog konzorcijuma koji je implementirao projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“. Jedan od prioriteta ovog projekta je bila edukacija lekara, medicinskih sestara, socijalnih radnika zaposlenih u službama za palijativno zbrinjavanje.

Svi kursevi koji su sprovedeni tokom ovog projekta (ukupno 96) su akreditovani kroz „BELhospice“ centar i u njihovoj realizaciji su kao predavači učestvovali i lekari zaposleni u Centru tako da tokom trajanja projekta BELhospice nije organizovao samostalne kurseve. Po završetku projekta, „BELhospice“ je nastavio sa svojim edukativnim aktivnostima.

Svih ovih godina, u kontinuitetu, pored edukativnih kurseva organizovan je i Alumni klub. Članovi našeg Alumni kluba su svi profesionalci koji su bili na nekom od naših kurseva i za njih je prisustvo na stručnim sastancima besplatno. Teme na ovim stručnim sastancima su relevantne za palijativno zbrinjavanje.

BELhospice najavljuje da će se naredne akreditovane obuke Razvoj veština i znanja o socijalnom radu u oblasti palijativnog zbrinjavanja održati:

  • 22. i 23. oktobar 2020.
  • 05. i 06. novembar 2020.

Više o obuci i prijavljivanju možete pogledati na linku http://www.belhospice.org/obuka-razvoj-vestina-i-znanja-o-socijalnom-radu-u-oblasti-palijativnog-zbrinjavanja/