Letnja škola palijativnog zbrinjavanja pod nazivom „Palijativno zbrinjavanje: između teorije i prakse“, održana je u hotelu Divčibare, na Divčibarama, u periodu od 08-12. maja 2017. godine uz učešće lekara, medicinskih sestara i socijalnih radnika iz 15 različitih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i predstavnika civilnog društva.

Letnja škola palijativnog zbrinjavanja je omogućila učesnicima da unaprede svoja znanje i veštine u oblasti efikasne komunikacije, procene potreba pacijenata i porodica i nauče kako da odgovore, na ove potrebe. Razgovaralo se i o kontroli simptoma koji se najčešće javljaju kod ovih pacijenata i saznanjima u oblasti najčešćih etičkih dilema i kako ih rezrešiti na kraju života. Učesnici kursa su razmenili informacije o iskustvima u oblasti palijativnog zbrinjavanja uključujući i barijere sa kojim se susreću u svom radu.

Najčešći problemi koje su učesnici identifikovali u svom radu su: nedovoljan broj zaposlenih, nepotpuni timovi za palijativno zbrinjavanje kako u službama kućnih lečenja tako i u jedinicama za palijativno zbrinjavanje, nedovoljna edukacija drugih profesionalaca ali i pacijenata i porodica o ciljevima i mogućnostima palijativnog zbrinjavanja, nedostupnost nekih esencijalnih lekova, birokratija koja opterećuje i njih ali i porodice u teškim časovima.

Letnja škola palijativnog zbrinjavanja

Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“ osnovan je pre 13 godina sa osnovnim ciljem da pruža kvalitetno palijativno zbrinjavanje onkološkim bolesnicima i njihovim porodicama i da edukuje profesionalce koji učestvuju u palijativnom zbrinjavanju. Od tada su zaposleni u BELhospice centru i njihovi saradnici održali brojne kurseve i na desetine stručnih sastanaka sa temama relevantnim za ovu oblast.

Prim. dr Nataša Milićević,
Rukovodilac Letnje skole

 

Održavanje Letnje škole palijativnog zbrinjavanja podržala je Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji kroz projekat “Strengthening Civil Society” koji implementira BELhospice.

www.norveska.org.rs