Peta obuka za volontere BELhospice centra realizovana je u periodu od 15. do 18. septebra 2014. godine. Koordinator za volontere Mijodrag Bogićević sa ponosom ističe činjenicu da je ovo do sada bila jedna od najposećenijih volonterskih obuka, te da su se osobe zainteresovane za volontiranje prijavljivale pre samog kursa, tako da nije ni postojala potreba za javnim pozivanjem i regrutacijom novih volontera.

Jubilarnu, petu po redu, volontersku obuku uspešno je zavrilo šesnaest budućih volontera. Učesnici si imali priliku, da u četri dana steknu najosnovnija znanja o istorijatu, principima i ciljevima palijativnog zbrinjavanja, medicinskom, socijalnom, psihološkom i duhovnom aspektu zbrinjavanja, ulozi i značaju volontera, kao i da pogledaju nekoliko edukativnih filmova.

Nakon ove obuke BELhospice volonterski servis će postati još bogatiji, ali ne samo brojčano nego, pre svega, zato što će mu se priključiti novi, humani ljudi koji će svojim angažmanom kroz sva tri volonterska stuba posvetiti svoje slobodno vreme pacijentima, omogućiti članovima porodice da predahnu, odnosno doprineti fundraising timu i organizaciji u celini. Ovaj vid edukacije u Centru za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu BELhospice je do sada uspešno završilo 72 osobe.