Obuka je akreditovana Rešenjem o akreditaciji programa obuke Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 150-00-10214/2019 od 22.08.2019. godine sa nazivom „Razvoj veština i znanja o socijalnom radu u oblasti palijativnog zbrinjavanja“, čiji autor dipl.socijalni radnik Mijodrag Bogićević, a nosilac autorskih prava Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“.

Realizatori obuke su dipl.socijalni radnik Mijodrag Bogićević, psiholog Miljana Filipović, dipl. socijalni radnik Katarina Sivčević.

Učesnici, nakon uspešno završene obuke dobijaju 15 aktivnih bodova.

BELhospice centar je do sada realizovao osam obuka koje je uspešno završilo više od 120 učesnika iz cele Srbije.

Najave

Naredne akreditovana obuka „Razvoj veština i znanja o socijalnom radu u oblasti palijativnog zbrinjavanja“ održaće se:

  • 22. i 23. oktobar 2020 godine
  • 05. i 06. novembar 2020. god.

Rezime programa možete preuzeti ovde.

Način prijava:

Zainteresovani učesnici popunjenu prijavu mogu poslati na email: katarina.sivcevic@belhospice.org

Prijavni obrazac požete preuzet ovde.

Visina kotizacije i način plaćanja:

Visina kotizacije je 7.000 din. U kotizaciju ulazi osveženje i keterening za oba dana obuke. Obezbeđene su i maska i gelovi za dezinfekciju ruku za učesnike.

Račun za uplatu: 160-125194-78, Banka Intesa

Svrha uplate: kotizacija

Primalac: BELhospice centar, Dvadesetog oktobra 12a, Beograd

Uplatu kotizacije izvršiti najmanje dva dana pre početka obuke.