BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi EU projekat traže eksperta

Arhitekta / građevinski inžinjer

 

Arhitekta/građevinski inžinjer će biti deo projektnog tima koji je zadužen za implementaciju projekta “Towards the Establishment of the First Hospice Centre – the First Daily Centre for terminally ill patients and their families” (EuropeAid/138126/IH/ACT/RS) koji finansira Evropska unija.

Glavna zaduženja i odgovornosti:

 • Da verifikuje idejni projekat adaptacije objekta u kojem će se otvoriti dnevni centar prvog hospisa u Srbiji
 • Da pripremi tendersku dokumentaciju za adaptaciju objekta u skladu sa EU PRAG procedurama
 • Da definiše proces selekcije tenderskih ponuda u saradnji sa projektnim timom
 • Da definiše kriterijume za selekciju tenderskih ponuda
 • Da sprovede proces evaluacije i selekcije tenderskih ponuda
 • Da pripremi ugovor za izabranog ponuđača
 • Da u organizaciji navedenih poslova blisko sarađuje sa ekspertom za nabavke, menadžerom projekta i ostalim stručnim saradnicima

Kvalifikacije i veštine

 • Univerzitetska diploma – arhitekta ili građevinski inžinjer
 • Minimum 10 godina radnog iskustva
 • Posedovanje neophodnih licenci izdatih od relevantnih ustanova u Srbiji

Opšte profesionalno iskustvo

 • Minimum 10 godina relevantnog radnog iskustva

Specifično profesionalno iskustvo

 • Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na sličnim poslovima u implementaciji EU projekata

Oblast ekspertize

 • Priprema administrativne dokumentacije za objavu tendera
 • Napredne veštine i znanja kompjuterske pismenosti (Excel)
 • Napredno korišćenje engleskog jezika

Period angažovanja

 • Ekspert će biti angažovan maksimalno 25 do 30 radnih dana. Potrebe za angažovanjem će biti u periodu od 2 meseca.

Službenici u državnim ustanovama i osoblje zaposleno u javnoj administraciji ne mogu da apliciraju za ovu poziciju.

Detaljan opis projekta i uslovi su definisani u dokumentu Terms of Referencies koji možete preuzeti na ovom linku.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl predrag.simic@belhospice.org

 

Rok za prijavu je 11. avgust 2017. godine.