BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi projekat traže osobu za poziciju:

Ekspert za izradu vodiča

Broj izvršilaca: 1

Ekspert za izradu vodiča će biti angažovan na sprovođenju aktivnosti u okviru projekta “Unapređenje kvaliteta života najranjivijih korisnika – pacijenata obolelih od bolesti koje ugrožavaju život i članova njihovih porodica – kroz jačanje kompetencija profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite za pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja”. Ovaj projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i sprovodiće se u 15 opština u Srbiji u periodu od oktobra 2019. do marta 2020. godine.

Broj radnih dana: 15

Glavna zaduženja i odgovornosti:

  • Izrada vodiča o palijativnom zbrinjavanju za profesionalce u socijalnoj zaštiti;
  • Da u vodič uvrsti ključne principe palijativnog zbrinjavanja, pristupe, naučene lekcije iz prakse, studije slučaja i primere iz prakse;

Kvalifikacije i veštine

  • Diplomirani Socijalni radnik ili Master Socijalnog rada;
  • Radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite;
  • Radno iskustvo u oblasti palijativnog zbrinjavanja;
  • Iskustvo u oblasti edukacije profesionalaca na teme iz palijativnog zbrinjavanja;

Napomena:
Prednost na ovom konkursu imaju zaposleni iz BELhospice centra.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl predrag.simic@belhospice.org
ili lično na adresu BELhospice centra Dvadesetog oktobra 12a, Mali Mokri Lug, Beograd.

Rok za prijavu je 27. februar 2020. godine.