BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi projekat traže osobu za radno mesto:

Finansijski asistent

Broj izvršilaca: 1

Finansijski asistent će biti deo projektnog tima koji je zadužen za implementaciju projekta “Unapređenje kvaliteta života najranjivijih korisnika – pacijenata obolelih od bolesti koje ugrožavaju život i članova njihovih porodica – kroz jačanje kompetencija profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite za pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja”. Ovaj projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i sprovodiće se u 15 opština u Srbiji u periodu od oktobra 2019. do marta 2020. godine.

Radno vreme: 20% radnog vremena

Glavna zaduženja i odgovornosti:

  • Da vrši plaćanja u skladu sa projektom;
  • Da vrši pravovremeni monitoring budžeta;
  • Da učestvuje u procesu nabavki i evaluaciji pristiglih ponuda;
  • Da vrši oslobađanja od PDV-a;
  • Da vodi evidenciju o svim pristiglim plaćanjima u skladu sa zahtevima donatora;

Kvalifikacije i veštine

  • Univerzitetska diploma – ekonomija ili druga relevantna oblast
  • 3 do 5 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru

Period angažovanja

  • Finansijski asistent će biti angažovan tokom celog trajanja projekta, maksimalno 6 meseci.

Napomena:
Prednost na ovom konkursu imaju zaposleni iz BELhospice centra.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl predrag.simic@belhospice.org
ili lično na adresu BELhospice centra Dvadesetog oktobra 12a, Mali Mokri Lug, Beograd.

Rok za prijavu je 14. oktobar 2019. godine.