BELhospice centar traži

MEDICINSKU SESTRU

 

Medicinska sestra će biti deo multidisciplinarnog tima koji je angažovan na pružanju usluga palijativnog zbrinjavanja onkološkim pacijentima.

Formalno obrazovanje:

 • Medicinska sestra – tehničar (opšti smer, poželjna viša/strukovna škola)
 • Važeća licenca

Stalne obaveze/odgovornosti

 • Holistička procena pacijenta i njegove porodice
 • Neposredno pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja pacijentu i njegovoj porodici
 • Pomoć u procesu uspostavljanja kontrole i ubalažavanja simptoma
 • Konsultacije sa lekarom i informisanje o pruženim uslugama
 • Koordinacija aktivnosti u cilju obezbeđivanja kontinuiteta zbrinjavanja pacijenata
 • Priprema i vođenje evidencije o pacijentima, kartona i drugih dokumenata potrebnih za neometano sprovođenje prakse
 • Stalna promocija filozofije i prakse palijativnog zbrinjavanja
 • Učešće u edukaciji profesionalaca i volonera
 • Učešće u izradi kliničkih smernica/standarda u cilju pružanja doprinosa kvalitetu palijativnog zbrinjavanja
 • Poštovanje poverljivosti informacija u vezi sa pacijentima, njihovim porodicama, zaposlenima i organizacijom
 • Učestvovanje u javnom zastupanju prava pacijenata u PZ

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Minimum dve godine iskustva u obavljanju kliničke prakse (poželjno u PZ, onkologiji, gerijatriji, opštoj praksi)
 • Odgovarajuće karakterne osobine
 • Organizacione sposobnosti i sposobnost za timski rad
 • Komunikacijske veštine
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač
 • Želja za ličnim/stručnim usavršavanjem i napredovanjem
 • Poznavanje rada na računaru: Microsoft Office Excel, Internet
 • Osnovno znanje stranog jezika – engleski

Puno radno vreme – 40 sati nedeljno.

Posebni uslovi – Terenski rad, po potrebi rad popodne i vikendom

Probni rad – 3 meseca

Ugovor – Ugovor o radu na određeno vreme

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl mijodrag.bogicevic@belhospice.org

Rok za konkurisanje: do popune.