BELhospice centar traži

NEGOVATELJICU

 

Negovateljica će biti uključena u realizaciju aktivnosti u okviru usluga pomoć u kući i dnevni boravak prema individualnom planu pružanja usluga za svakog korisnika.

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Medicinska škola, smer: zdravstveni negovatelj ili bilo koja druga srednja škola sa posedovanjem sertifikata o završenoj obuci po akreditovanom programu obuke za negovateljice – gerontodomaćice.
 • Minimum 1 godina relevantnog radnog iskustva
 • Poželjno znanje rada na računaru: MS Office
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije

Odgovornosti

 • stara se o svakodnevnim životnim potrebama korisnika i obezbeđuje im pomoć u njihovom stanu,
 • pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
 • pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
 • pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
 • pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;
 • posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge;
 • nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;
 • saniranje i negu manjih povreda;
 • kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.);
 • pruža podršku korisnicima u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslima i decom;
 • učestvuje u realizaciji radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti koje, podstiču razvoj novih znanja i veština;
 • učestvuje u organizovanju slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
 • učestvuje u realizaciji prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, odnosno omogućavanje korisnicima da prisustvuju aktivnostima u zajednici
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju komunikacionih veština;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština za samozaštitu;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština i znanja potrebnih za život u zajednici;
 • realizuje rehabilitacione i terapijske aktivnosti po nalogu lekara u skladu sa propisanom terapijom;

Puno radno vreme.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl mijodrag.bogicevic@belhospice.org

Rok za konkurisanje: do popune.