Oglas je istekao

 

BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi EU projekat traže osobu za poziciju

Psiholog – stručni radnik u usluzi dnevni boravak

Ref. br: 48-00-00203/2014-28-15/1.2.2

Broj izvršilaca: 1

Psiholog će biti deo tima koji je zadužen za sprovođenje aktivnosti na implementaciji projekta “Towards the Establishment of the First Hospice Centre – the First Daily Centre for terminally ill patients and their families” (EuropeAid/138126/IH/ACT/RS) koji finansira Evropska unija.

Kratak opis posla: Pružanje usluga psihološke podrške i organizacija i koordinacija aktivnosti u okviru pružanja usluge Dnevni boravak

Status: Puno radno vreme

Glavna zaduženja i odgovornosti:

 • Obavlja i dokumentuje psihosocijalnu procenu
 • Pruža psihološko savetovanje korisnicima i članovima njihovih porocica
 • Pomaže timu za PZ i/ili daje direktnu podršku za planiranje ciljeva i planiranje nege pacijenata i njihovih porodica
 • Planira i koordinira edukaciju relevantnu za psihosocijalne usluge
 • Aktivno učestvuje u planiranju i sprovođenju inicijativa za unapređenje nivoa usluge
 • Obezbeđuje kontakt sa sa socijalnim službama i socijalnim ustanovama
 • Aktivno učestvuje na multidisciplinarnim sastancima tima za PZ
 • Planira i kordinira realizacijom aktivnosti u okviru usluge dnevni boravak
 • Vrši procenu potreba, snaga, rizika i sposobnosti korisnika
 • Planiranje pružanja usluge dnevni boravak kroz izradu individualnog plana usluge
 • Sa zaduženim saradnikom (med.sestrom, negovateljicom i dr.) i stručnim saradnicima obavlja ponovni pregled u skladu sa rokovima utvrđenim u individualnom planu usluge ili i pre toga ukoliko okolnosti ukazuju na potrebu ponovnog pregleda i evaluacije postignutih rezultata u okviru pružanja usluge dnevni boravak
 • Organizuje i određuje raspored rada negovateljica, saradnika i dr. angažovanog osoblja u realizaciji aktivnosti u pružanju dnevni boravak
 • Prati rad negovateljica, saradnikai dr. angažovanog osoblja i realizaciju aktivnosti planiranih individualnim planom pružanja usluga
 • Vodi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i pruženim uslugama
 • Uspostavlja kontakt sa potencijalnim korisnicima, upoznaje ih sa mogućnošću korišćenja usluge kao i sadržinom usluge dnevni boravak

Kvalifikacije i veštine

 • Obavlja i dokumentuje psihosocijalnu procenu
 • Pruža psihološko savetovanje korisnicima i članovima njihovih porocica
 • Pomaže timu za PZ i/ili daje direktnu podršku za planiranje ciljeva i planiranje nege pacijenata i njihovih porodica
 • Planira i koordinira edukaciju relevantnu za psihosocijalne usluge
 • Aktivno učestvuje u planiranju i sprovođenju inicijativa za unapređenje nivoa usluge
 • Obezbeđuje kontakt sa sa socijalnim službama i socijalnim ustanovama
 • Aktivno učestvuje na multidisciplinarnim sastancima tima za PZ
 • Planira i kordinira realizacijom aktivnosti u okviru usluge dnevni boravak
 • Vrši procenu potreba, snaga, rizika i sposobnosti korisnika
 • Planiranje pružanja usluge dnevni boravak kroz izradu individualnog plana usluge
 • Sa zaduženim saradnikom (med.sestrom, negovateljicom i dr.) i stručnim saradnicima obavlja ponovni pregled u skladu sa rokovima utvrđenim u individualnom planu usluge ili i pre toga ukoliko okolnosti ukazuju na potrebu ponovnog pregleda i evaluacije postignutih rezultata u okviru pružanja usluge dnevni boravak
 • Organizuje i određuje raspored rada negovateljica, saradnika i dr. angažovanog osoblja u realizaciji aktivnosti u pružanju dnevni boravak
 • Prati rad negovateljica, saradnikai dr. angažovanog osoblja i realizaciju aktivnosti planiranih individualnim planom pružanja usluga
 • Vodi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i pruženim uslugama
 • Uspostavlja kontakt sa potencijalnim korisnicima, upoznaje ih sa mogućnošću korišćenja usluge kao i sadržinom usluge dnevni boravak

Formalno obrazovanje

 • Diplomirani psiolog
 • Minimum 2 godine relevantnog radnog iskustva
 • Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
 • Sposobnost delegiranja i organizacione sposobnosti
 • Napredno znanje MS Office softvera kao što su Outlook, Word, Power Point i Excel.
 • Znanje engleskog jezika – srednji/viši nivo
 • Vozačka dozvola B kategorije

Opšte profesionalno iskustvo

 • Iskustvo u pružanju usluga procene i planiranja u socijalnoj zaštiti

Specifično profesionalno iskustvo

 • Iskustvo u pružanju savetodavno-terapijskih usluga vulnerabilnim korisnicima

Period angažovanja

 • 9 meseci

Službenici u državnim ustanovama i osoblje zaposleno u javnoj administraciji ne mogu da apliciraju za ovu poziciju.

Detaljan opis projekta i uslovi su definisani u dokumentu Terms of Referencies koji možete preuzeti na ovom linku.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl predrag.simic@belhospice.org

ili lično na adresu BELhospice centra, Dalmatinska 72-74, Beograd (ulaz je iz Vladetine ulice).

 

Rok za prijavu je 23. avgust 2018. godine do 16.00 časova.