BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi EU projekat traže osobu za poziciju

Socijalni radnik
stručni radnik u usluzi dnevni boravak

Ref. br: 48-00-00203/2014-28-15/1.2.1

Socijalni radnik će biti deo projektnog tima koji je zadužen za implementaciju projekta “Towards the Establishment of the First Hospice Centre – the First Daily Centre for terminally ill patients and their families” (EuropeAid/138126/IH/ACT/RS) koji finansira Evropska unija.

Naziv radnog mesta: Socijalni radnik – stručni radnik – Palijativno zbrinjavanje i organizacija i kordinacija aktivnosti u okviru pružanja usluge dnevni boravak.

Status: Puno radno vreme

Glavna zaduženja i odgovornosti:

 • Obavlja i dokumentuje psihosocijalnu procenu
 • Pomaže timu za PZ i/ili daje direktnu podršku za planiranje ciljeva i planiranje nege pacijenata i njihovih porodica,
 • Savetovanje i podrška članovima porodice u procesu tugovanjnja
 • Aktivno učestvuje u planiranju i sprovođenju inicijativa za unapređenje nivoa usluge
 • Obezbeđuje kontakt s sa socijalnim službama i socijalnim ustanovama
 • Pomoć u ostvarivanju prava
 • Aktivno učestvuje na multidisciplinarnim sastancima tima za PZ
 • Planira i kordinira realizacijom aktivnosti u okviru usluge dnevni boravak
 • Vrši procenu potreba, snaga, rizika i sposobnosti korisnika,
 • Planiranje pružanja usluge dnevni boravak kroz izradu individualnog plana usluge,
 • Sa zaduženim stručnim saradnicima obavlja ponovni pregled u skladu sa rokovima utvrđenim u individualnom planu usluge ili i pre toga ukoliko okolnosti ukazuju na potrebu ponovnog pregleda i evaluacije postignutih rezultata u okviru pružanja usluge dnevni boravak
 • Organizuje i određuje raspored rada saradnika i drugog angažovanog osoblja u realizaciji aktivnosti u pružanju usluge dnevni boravak
 • Prati rad saradnika i dr. angažovanog osoblja i realizaciju aktivnosti planiranih individualnim planom pružanja usluga
 • Vodi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i pruženim uslugama
 • Uspostavlja kontakt sa potencijalnim korisnicima, upoznaje ih sa mogućnošću korišćenja usluge kao i sadržinom usluge dnevni boravak

Kvalifikacije i veštine

 • Diplomirani Socijalni radnik ili Master Socijalnog rada
 • Minimum 9 meseci relevantnog radnog iskustva
 • Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
 • Sposobnost delegiranja i organizacione sposobnosti
 • Sposobnost za rad na više projekata istovremeno
 • Napredno znanje MS Office softvera kao što su Outlook, Word, Power Point i
 • Osnovno znanje engleskog jezika

Opšte profesionalno iskustvo

 • Iskustvo u radu sa korisnicima usluga socijalnog rada, članovima porodica i vulnerabilnim grupama.

Specifično profesionalno iskustvo

 • Iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima i terminalno obolelim osobama

Period angažovanja

 • 12 meseci

Službenici u državnim ustanovama i osoblje zaposleno u javnoj administraciji ne mogu da apliciraju za ovu poziciju.

Detaljan opis projekta i uslovi su definisani u dokumentu Terms of Referencies koji možete preuzeti na ovom linku.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl predrag.simic@belhospice.org

 

Rok za prijavu je 29. maj 2018. godine do 16.00 časova.