Zahtev za ponudu za usluge dizajna i izrade veb-sajta za BELhospice centar

Opis projekta

BELhospice postojeći veb-sajt (www.belhospice.org) postoji od 2013. godine, i zastareo je u smislu vizuelnog izgleda, strukture i predstavljanja sadržaja.

U međuvremenu su kreirani sledeći veb-sajtovi:
http://www.bethere.belhospice.org/sr/
http://www.ball.belhospice.org/
http://www.fandrejzing.rs/

Ideja je da se kreira veb-sajt koji će biti informativan, lak za navigaciju i pronalaženje traženog sadržaja za ciljnu grupu. Novi veb-sajt treba da objedini sadržaj svih gore navedenih veb-sajtova, na jednom centralizovanom veb-sajtu, to jest da www.belhospice.org postane glavni hub za sve aktivnosti (ostali veb-sajtovi će biti ugašeni nakon lansiranja novog). Dizajn i izrada novog veb-sajta treba da obuhvati i bude prilagođen potrebama organizacije, kao i da omogući novu i dodatnu opciju – online plaćanje donacija putem platnih kartica.

Na ovaj način pažnja korisnika će biti na jednom mestu, gde će moći da pronađu informacije o uslugama i aktivnostima organizacije, načine doniranja, kao i postignutim rezultatima.

 

O BELhospice centru

BELhospice je jedina specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja već 14 godina potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje onkološkim pacijentima i njihovim porodicama na teritoriji Beograda. Uspešnom radu centra doprinose lekari, medicinske sestre, psihosocijalni tim i volonteri, a pored pomoći pacijentima i njihovim porodicama, centar organizuje i redovne edukacije javnosti i volontera. Sve usluge BELhospice centra su u potpunosti besplatne za pacijente i njihove porodice, a organizacija se finansira putem donacija i organizovanjem humanitarnih događaja u toku godine.

 

Cilj projekta

U cilju unapređenja imidža organizacije, boljeg predstavljanja aktivnosti i rada organizacije, kao i širenja svesti o uslugama koje organizacija nudi potreban je dizajn i izrada modernijeg, preglednijeg i funkcionalnijeg veb-sajta u odnosu na postojeći.

 

Ciljna grupa

Stejk holderi i šira javnost:
Primarna ciljna grupa – postojeći donatori i sponzori, postojeći članovi BELhospice Kluba, pacijenti i članovi porodica, volonteri, članovi lokalne zajednice i zaposleni organizacije.

Sekundarna ciljna grupa – potencijalni donatori i sponzori, članovi BELhospice Kluba, volonteri i zaposleni.

 

Obim projekta

Celokupan obim projekta podrazumeva dizajn i izradu novog veb-sajta za BELhospice centar. BELhospice kreira i dostavlja odabranom izvršiocu projekta sve tekstove i najprikladnije fotografije. Veb-sajt treba da obezbedi BELhospice zaposlenima opciju jednostavog in-house ažuriranja sadržaja.

 

Dizajn veb-sajta

Veb-sajt treba da sadrži informativnu strukturu i jednostavnu navigaciju, da bude vizuelno prijemčiv, i da ima funkcionalnu početnu stranu, kao i da bude prilagođen (optimizovan) za pretraživanje na mobilnim uređajima. Veb-sajt treba da bude usklađen sa BELhospice Guidelines (koji će biti dostavljeni odabranom izvršiocu projekta pre početka rada).

 

Tehničke specifikacije

 • Dizajn veb-sajta i izrada CMS-a (na bazi WordPress platforme) koji omogućava BELhospice zaposlenima jednostavnu administraciju veb-sajta i ažuriranje sadržaja po potrebi
 • Povezivanje veb-sajta sa platnim sistemom Banca Intesa u cilju uplate donacija putem platnih kartica – postavljanje podsistema koji omogućava povezivanje sa procesorom plaćanja banke
 • Implementacija uplata donacija putem Pay Pal-a
 • SEO optimizacija veb-sajta (BELhospice dostavlja sadržaj, to jest odgovarajuće tekstove na srpskom i engleskom, kao i prateće adekvatne fotografije)
 • Testiranje veb-sajta pre lansiranja
 • Obuka BELhospice zaposlenih za dalju administraciju pre lansiranje veb-sajta
 • Veb-sajt treba da sadrži sledeće sekcije:

ABOUT US
– Who we are
– History and founders
– Our partners
– BELhopsice staff
– Management Board
– Honorary Patrons Committee

PLANS AND REPORTS
– Strategic Plan
– Annual Reports
– Audit Reports

VOLUNTEER WITH US
– Volunteer Stories
– Volunteer News

CAREERS

OUR SERVICES
– Home Care Service
– Day Care Service
– Day Care Program
– How you can contact us

TRAININGS
– Our traings
– Our volunteer trainings
– Our training team

FUNDRAISING & EVENTS
– What we do
– Our events
– Get involved
– Thank you/our sponsors
– SUSTAINABILITY CLUB – prema strukturi na postojećem veb-sajtu
– PROJECTS
– CAMPAIGNS

NEWS

CONTACT

DONIRAJ/DONATE (button)
– Sadržaj/instrukcije za stranicu koja se otvara klikom na „donate“ dugme se nalazi u dodatnom dokumentu – Prilog 1

Nacrt/predlog navigacione strukture se nalazi u dodatnom dokumentu – Prilog 2.

 

Dodatni obavezni elementi koje je potrebno da veb- sajt sadrži:

 • grafikon/progress bar na početnoj strani koji ilustruje ciljeve i potrebe organizacije
 • prijava za newsletter u okviru SUSTAINABILITY CLUB-a – posetilac veb-sajta ostavlja svoje podatke (email i poštansku adresu) i bira opciju da li želi email (digital) verziju ili štampanu verziju da mu se šalje poštom
 • dvojezičnost – srpski i engleski jezik
 • broj telefona učiniti znatno vidljivijim, na vrhu strane i da je lako dostupan pacijentima
 • veza sa društvenim mrežama

Primeri sajtova koji mogu da posluže kao smernica (vizuelno i po pitanju funkcionalnosti):
https://www.hospiceintheweald.org.uk/
https://www.breastcancercare.org.uk/
https://www.mariecurie.org.uk/
http://breastcancernow.org/
https://www.hospiceuk.org/

 

Rokovi izrade (dizajn i programiranje)

Rok za dostavu ponude 11.02.2019.

Nakon evaluacije ponuda biće organizovani intervjui, po potrebi.

Odabir izvršioca projekta 15.02.2019.

Faza I projekta – predlog dizajna 01.03.2019.

Faza II projekta – programiranje, testiranje i lansiranje veb-sajta 01.04.2019.

 

Cena

Ponuda treba da obuhvati i sadrži sledeće, po stavkama:

 • trošak faze I i faze II projekta
 • opcije i trošak održavanja veb-sajta nakon faze II (u situacijama gde potrebe prevazilaze standardno ažuriranje veb-sajta što će BELhospice zaposleni činiti samostalno in-house)
 • sve dodatne nepredviđene eventualne troškove kao dodatne stavke u okviru projekta
 • Ponudu je potrebno dostaviti sa iskazanim PDV-om (ili naglasiti ukoliko ponuđač nije obveznik PDV-a).

Faza I – planiranje i definisanje finalne strukture veb-sajta & dizajn veb-sajta

Faza II – izrada veb-sajta, testiranje i lansiranje

Uz ponudu, cena projekta po gore navedenim stavkama, potrebno je dostaviti sledeće:

 • Primeri dizajna i izrade veb-sajtova (3-5), od čega najmanje jedan primer uspešno realizovanog veb-sajta sa mogućnošću online plaćanja korišćenjem platnih kartica (implementiranog korišćenjem eCommerce sistema Banca Intesa)
 • CV – profesionalna biografija
 • Reference poslova – spisak klijenata i realizovanih projekata

Ponude dostaviti na email adresu predrag.simic@belhospice.org

Prilozi:

Zahtev za ponudu za usluge dizajna i izrade veb-sajta za BELhospice centar.pdf
(verzija za preuzimanje)

Prilog 1.pdf

Prilog 2.pdf

Uputstvo za rad EPM v3.2.pdf