Svrha ove akcije je da kompanije i preduzetnici doniraju proizvode ili usluge koje će biti izložene donatorima onlajn, na zvaničnom BELhospice sajtu.

Svakog meseca će se organizovati različite teme (Dani vina, Outdoor experiences, Cheese routes from different regions in Serbia, Food and beverage, Beauty and health, Hospitality…), koje će promovisati usluge i proizvode naših sponzora na određenu temu.

Donatori će moći da odaberu izložene proizvode ili usluge i opredele sredstva BELhospice centru za pružanje besplatnih usluga palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata i podršku članovima njihovih porodica.

Informacije možete naći na linku: http://www.onlineshop.belhospice.org/

Za sve dodatne informacije o načinu na koji možete da se uključite u ovu akciju, da donirate ili da kupite predmete postavljene na platformi možete se javiti na email adrese: valentina.perovic@belhospice.org i events@belhospice.org