Vera Madžgalj

Direktor

 

Služba za palijativno zbrinjavanje

Fandrejzing tim

Administracija

Mijodrag Bogićević

Rukovodilac službe za palijativno zbrinjavanje

Ksenija Milovanović

Rukovodilac fandrejzing tima

Nikola Filipović

Finansijski menadžer

Dr Miljana Damnjanović

Doktor medicine

Predrag Simić

Menadžer projekta

Tatjana Pleskonjić

Administrativni i finansijski asistent

Dr Leonida Đukanović

Doktor medicine

Nevena Tomanović

Menadžer projekta

Branislav Jorgaćević

Asistent za logistiku

Dr Ivona Janković

Doktor medicine

Valentina Perović

Fanfrejzer

Goran Velinov

Vozač

Bojana Vučković

Glavna medicinska sestra

Vesna Krstić

Čistačica

Ivana Račić

Strukovna medicinska sestra

Ljubica Kostić

Strukovna medicinska sestra

Katarina Krivokapić

Strukovna medicinska sestra

Katarina Sivčević

Socijalni radnik i koordinator volontera

Miljana Filipović

Psiholog

Vladana Milošević

Negovateljica

Sanja Miljković

Negovateljica