Svrha BELQuiz-a je da uključi društveno odgovorne kompanije i pospeši timski duh zaposlenih kroz takmičenje i podršku timu, istovremeno pomažući rad BELhospice centra da nastavi da pruža besplatne usluge onkološkim pacijentima i članovima njihovih porodica.

Kviz je kreativan, zabavnog karaktera i sastavljen od različitih igara. Kreatori i voditelji kviza su poznate ličnosti iz sveta kulture.

BELquiz će biti organizovan online i predviđeno vreme trajanja kviza je 90 minuta.

Kviz može biti organizovan između više kompanija, a kompanije mogu pozvati i izazvati tim iz drugih kompanija na takmičenje u kvizu. Maksimalan broj učesnika po kompaniji je 20 učesnika, a najbolja ekipa među kompanijama, kao i najbolji takmičar u svakoj ekipi će dobiti prigodne nagrade. Kotizacija za učešće po timu za svaku kompaniju iznosi 1.000 EUR.

Pobednička ekipa, kao i najbolji učesnik kviza će dobiti nagrade koje će dodeliti BELhospice.

Kotizacija po kompaniji za jedan kviz – team building iznosi 1.000 EUR.

Takmičenje će biti snimljeno i link dostavljen kompanijama učesnicima.

Prijava za učešće za junski međukompanijski kviz je do 05. juna 2021, a kviz će se održati krajem juna. Interna takmičenja u okviru jedne kompanije će se održavati tokom cele 2021. godine i datum je fleksibilan.

Pored međusobnih takmičenja, BELquiz može biti organizovan interno, u okviru kompanije, kao svojevrsni team building, i u tom slučaju, kompanija može prijaviti najviše 10 timova svojih zaposlenih, koji će se međusobno takmičiti. Jedan kompanijski tim može brojati do 10 učesnika.

Po dogovoru sa kompanijama, kvizovi mogu biti prikazivani na društvenim mrežama i youtube kanalu. Prijavu zainteresovanih za učešće u kvizu, možete poslati na mejl adrese: valentina.perovic@belhospice.org i events@belhospice.org