Šta je to palijativno zbrinjavanje?
Palijativno zbrinjavanje je aktivna i svebuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihovih bolesti kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama pacijentove bolesti. Timovi za palijativno zbrinjavanje se sastoje od profesionalaca poput doktora, med. sestara, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika i obučenih volontera.
Šta je to hospis?
Hospis je ustanova specijalizovana za usluge palijativnog zbrinjavanja koja obezbeđuje najbolju moguću brigu u skladu sa konceptom palijativnog zbrinjavanja. Hospis zbrinjavanje ne podrazumeva obavezno zbrinjavanje u samoj zgradi hospisa već podrazumeva način na koji se vodi briga o ovim pacijentima nezavisno od toga da li se nalaze kod kuće, u bolnici, staračkom domu ili ustacionarnoj jedinici. Hospisi nisu azilne ustanove. Pacijenti u hospisima borave najčešće 10 do 14 dana. Najčešći razlozi za prijem pacijenata su: postizanje najbolje medicinske kontrole teških simptoma bolesti poput bola, mučnine, problema sa disanjem itd. ,pružanje nege kraja života, psiho-socijalne i duhovne podrške i mogućnosti da porodica predahne. Uzevši u obzir prirodu bolesti pacijenata koje hospis zbrinjava, dešava se da izvestan broj pacijenata u ovim ustanovama i premine.
Koliko koštaju usluge BELhospice centra?
Sve usluge koje BELhospice pruža potpuno su besplatne! Ovo je u skladu sa osnovnim principima hospisa/palijativnog zbrinjavanja.
Kako vam BELhospice može pomoći?
BELhospice tim (lekar, medicinska sestra I socijalni radnik) posećuje pacijente u njihovim kućama I nakon uvida u istoriju bolesti , pregleda pacijenta i procene socijalnog statusa predlaže plan daljeg zbrinjavanja, predlaže terapiju za kontrolu bola i drugih simptoma bolesti kao i adekvatnu negu (pisani izveštaj izabranom lekaru). Članovi tima u skladu sa potrebama i željama pacijenta i porodice nastavljaju kontinuirano medicinsko zbrinjavanje uz psiho-socijalno-duhovnu podršku do kraja života pacijenta i u periodu žalosti. Po potrebi uključuju i druge članove tima: psihologa, duhovnika i volontere.
Kako pacijenti mogu zatražiti pomoć?
Pacijente koji imaju potrebu za palijativnim zbrinjavanjem BELhospice centra mogu da upute lekari i drugi zdravstveni profesionalci i njihovi saradnici sa svih nivoa zdravstvene zaštite, iz privatnog sektora i socijalno-medicinskih ustanova.
Pacijenti i njihove porodice mogu se i direktno obratiti našem centru : telefonski kontakt 011 33 43 311; e-mail adresa office@belhospice.org ili lično, dolaskom u naše prostorije uz prethodno najavljivanje posete.

Pacijenti van Beograda?
Nažalost, BELhospice trenutno deluje samo na teritoriji Beograda.
Da li BELhospice pruža pomoć i pacijentima sa ne-malignim bolestima u završnoj fazi?
Trenutno, BELhospice zbrinjava samo onkološke pacijente.
Može li lekar iz BELhospice centra da propiše terapiju?
Lekar iz BELhospice-a može samo da da pisanu preporuku terapije bola i drugih simptoma bolesti kao sugestiju ili konsultaciju izabranom lekaru ili specijalisti-konsultantu.
Može li BELhospice da pruža finansijsku podršku?
Donacije koje BELhospice dobije koriste se kako bi sve usluge bile besplatne za pacijente i nije u mogućnosti da pacijentima i njihovim porodicama pruži finansijsku podršku.
Da li BELhospice ima svoju zgradu ili bolničke krevete za svoje pacijente?
BELhospice još uvek nema mogućnosti za stacionarni smeštaj pacijenata. U izradi je projekat za izgradnju jednog ovakvog objekta tako da se nadamo da ćemo u narednih nekoliko godina uspeti da izgradimo prvi hospis u Srbiji.
Da li pacijenti moraju da dolaze u prostorije BELhospice centra, ili timovi BELhospice centra mogu da posećuju pacijente na njihovim lokacijama?
Pokretni pacijenti mogu da dođu u prostorije BELhispice centra radi konsultacije i pregleda, uz prethodno zakazivanje na telefon 011 33 43 311 (8h – 16h radnim danima). Kada je to potrebno timovi BELhospice centra uz prethodni dogovor posećuju pacijente u njihovim domovima na teritoriji grada Beograda.
Da li palijativna medicina spada u oblast alternativne medicine?
Ne. Palijativno zbrinjavanje se zasniva na čvrsto utemeljenim dokazima savremene medicinske nauke i ne pripada alternativnoj medicini.