Palijativno zbrinjavanje je relativno nova disciplina na našim prostorima. Kako postoji mnogo nerazumevanja kako u javnosti tako i među profesionalcima šta jeste a šta nije palijativno zbrinjavanje, Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“ od samog osnivanja vidi edukaciju profesionalaca u ovoj oblasti kao jedan od svojih prioriteta.

Prva Škola palijativnog zbrinjavanja održana je oktobra 2004. godine u Arilju. Od tada je svake godine održavana nova Škola ili u Arilju ili u Edukativnom centru „Prue Dufour“ u Beogradu.

U periodu od 2011. do 2014. godine „BELhospice“ je bio član međunarodnog konzorcijuma koji je implementirao projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“. Jedan od prioriteta ovog projekta je bila edukacija lekara, medicinskih sestara, socijalnih radnika zaposlenih u službama za palijativno zbrinjavanje.

Svi kursevi koji su sprovedeni tokom ovog projekta (ukupno 96) su akreditovani kroz „BELhospice“ centar i u njihovoj realizaciji su kao predavači učestvovali i lekari zaposleni u Centru tako da tokom trajanja projekta BELhospice nije organizovao samostalne kurseve. Po završetku projekta, „BELhospice“ je nastavio sa svojim edukativnim aktivnostima.

Svih ovih godina, u kontinuitetu, pored edukativnih kurseva organizovan je i Alumni klub. Članovi našeg Alumni kluba su svi profesionalci koji su bili na nekom od naših kurseva i za njih je prisustvo na stručnim sastancima besplatno. Teme na ovim stručnim sastancima su relevantne za palijativno zbrinjavanje.

Najava sastanka Alumni kluba BELhospice centra

BELhospice najavljuje da će se naredni sastanci Alumni kluba BELhospice centra održati u sledećim terminima:

  • 02.03.2021. sa početkom u 18.00 časova na temu: Limfedem: uzroci nastajanja, prevencija i lečenje. Predavači će biti dr Leonida Đukanović i Maja Đorđijević, viši zubni teh.stomatološka sestra. Predavanje je namenjeno za lekare i medicinske sestre i zdravstvene tehničare
  • 09.03.2021. sa početkom u 18.00 časova natemu: Dentogene infekcije u palijativnom zbrinjavanju. Predavač je Maja Đorđijević, viši zubni teh.stomatološka sestra. Predavanje je namenjeno samo za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Sastanci će biti održani putem Zoom aplikacije. Svi zainteresovani mogu da prijave učešće putem mejla na adresu leonida.mirilo@belhospice.org

Svi sastanci Alumni kluba su besplatni.

BELhospice najavljuje da će se naredne akreditovane obuke Razvoj veština i znanja o socijalnom radu u oblasti palijativnog zbrinjavanja održati:

  • 22. i 23. oktobar 2020.
  • 05. i 06. novembar 2020.

Više o obuci i prijavljivanju možete pogledati na linku http://www.belhospice.org/obuka-razvoj-vestina-i-znanja-o-socijalnom-radu-u-oblasti-palijativnog-zbrinjavanja/