BELhospice centar je drugu godinu za redom dobio grant ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji u okviru projekta “Jačanje civilnog društva” kao vid podrške jačanju kapaciteta organizacije i unapređenju kvaliteta usluga palijativnog zbrinjavanja koje pružamo našim pacijentima.

Ukupan iznos granta je 62.624,00 €, a period sprovođenja projektnih aktivnosti je od decembra 2016. do decembra 2017. godine.

Očekivani rezultati projekta biće:

  • Obezbeđeno palijativno zbrinjavanje za preko 300 pacijenata u njihovim domovima kao i podrška članovima porodica
  • Uvođenje hospis zbrinjavanja u sistem zdravstvene zaštite kroz proces javnog zagovaranja
  • Edukacija više od 90 profesionalacana temu pružanja palijativnog zbrinjavanja
  • Jačanje kapaciteta BELhospice centra za unapređenje kvaliteta usluga sprovođenjem dodatne edukacije zaposlenih kao i treninga i angažovanja 40 novih volontera
  • Otvaranje dnevnog centra i klinike u novom hospisu
  • Završetak radova i otvaranje stacionarne jedinice novog hospisa

Norveška već duži niz godina sarađuje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori. Norveška ambasada u Beogradu je prepoznala velike potrebe za pružanjem podrške kako bi organizacije mogle da se razvijaju i unapređuju svoje kapacitete.

Ovim projektom je predviđeno finansiranje rada organizacija civilnog društva i pokrivanje troškova razvoja, fandrejzinga, razvoja upravljačkih struktura organizacija, strateškog planiranja, unapređenja upravljanja finansijama, pokrivanje troškova plata, obuka zaposlenih, iznajmljivanje kancelarija i sl.

Ambasada obezbeđuje potrebna sredstva kako bi unapredila rad organizacija civilnog društva sa ciljem pružanja podrške geografskoj i tematskoj raznolikosti organizacija, njihovoj sposobnosti da okupe i pokrenu građane, razviju volonterski servis i da stvori osnovu za njihovu održivost.

www.norveska.org.rs