BELhospice – pregled

Stanje

Srbija je država Balkana sa 7.5 miliona stanovnika (bez Kosova i Metohije). 56.4% stanovništva Srbije živi u gradovima; od toga skoro 2 miliona u Beogradu.

Činjenice

U Srbiji od raka godišnje premine oko 20.000 pacijenata, a samo u Beogradu oko 6.000. Prema zvaničnim podacima, trećina pacijenata premine u bolnicama, dok za ostale nemamo relevantne podatke.

Naš pristup

U Srbiji ne postoje specijalizovane ustanove koje zbrinjavaju terminalno obolele pacijente. BELhospice je osnovan u Beogradu 20. maja 2004. godine kao prvi centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu.

Problemi

  • Sve starija populacija
  • Porast hroničnih, kao i malignih bolesti
  • Neprepoznavanje palijativnog/hospis zbrinjavanja i njegovih specifičnosti unutar društva i sistema zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva
  • Nepostojanje specijalizovanih službi u ovoj oblasti
  • Nepostojanje edukacije u ovoj oblasti

Zašto BELhospice?

BELhospice je formiran sa ciljem da posluži kao model u pružanju kvalitetnog palijativnog zbrinjavanja pacijentima i njihovim porodicama, obezbedi edukaciju u ovoj oblasti za profesionalce, volontere i javnost, i da utiče na kreatore nacionalne politike u ovoj oblasti da omoguće razvoj specijalizovanih službi za palijativno/hospis zbrinjavanje i njihovo uključivanje u postojeći sistem zdravstvene zaštite.