Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu “BELhospice” je jedina dobrotvorna organizacija u Srbiji koja je posvećena pružanju palijativnog zbrinjavanja pacijentima terminalno obolelim od raka.

Sve naše usluge su besplatne za pacijente i njihove porodice. Naš rad se finansira isključivo iz donacija.

Naš multidisciplinarni tim čine dva lekara, četiri medicinske sestre i socijalni radnik. Ukoliko se ukaže potreba, uključuje se i podrška psihologa i duhovnika. Od 2012. imamo grupu volontera koji su obučeni da pružaju dodatnu podršku pacijentima i njihovim porodicama.

Pružamo sledeće usluge:

  • Kućne posete medicinskog tima pacijentima u kući (predlozi za terapiju bola i drugih simptoma bolesti, predlozi za adekvatnu negu)
  • Pregled, saveti i konsultacije u prostorijama BELhospice centra
  • Saveti i konsultacije članova medicinskog tima nakon radnog vremena (telefonom)
  • Psihološka, socijalna i duhovna podrška za pacijente i njihove porodice
  • Radionice za pacijente u prostorijama BELhospice centra
  • Edukativne radionice za članove porodice
  • Podrška u procesu tugovanja
  • Podrška volontera

Dodatne informacije

BELhospice
Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu

Dvadesetog oktobra 12a, Zvezdara
11050 Beograd, Srbija

Radno vreme centra je od ponedeljka do petka,
od 8:00 do 16:00.

+381 11 33 43 311
office@belhospice.org