BELhospice centar i projektni tim koji sprovodi projekat traže osobu za poziciju

Konsultant za društvene mreže

Ref. br: Grant BTD-FY2019-1355

Broj izvršilaca: 1

Konsultant će biti deo tima koji je zadužen za sprovođenje aktivnosti na implementaciji projekta “Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja” (Grant BTD-FY2019-1355) koji je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država.

Konsultant za družtvene mreže će pružati podršku u kampanji “Niste same” koja će se pokrenuti sa ciljem da se unapredi kvalitet života žena obolelih od raka tokom njihovog lečenja. Kampanja će se sprovoditi uz angažovanje volontera koji će korisnicima pružati psihosocijalnu podršku i pratnju tokom odlaska na tretmane lečenja, od njihovih kuća do zdravstvenih ustanova i nazad.

Kampanja koja će se organizovati na društvenim mrežama ima za cilj da privuče nove korisnike koji bi mogli biti uključeni u program, žene obolele od raka, kao i nove volontere koji bi se uključili u pružanje podrške korisnicima. Kampanja će biti organizovana na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

Glavna zaduženja i odgovornosti:

  • Kreiranje servisa za postavljanje digitalne kampanje “Niste same” na društvenim mrežama u periodu od 10 dana u septembru i oktobru 2019. godine i u drugoj polovini februara 2020. godine,
  • Sakupljanje informacije u vezi sa pregledima svakog posta na svim društvenim mrežama i brojem pregleda digitalne kampanje “niste same” na društvenim mrežama,
  • Uključivanje što većeg broja korisnika društvenih mreža u deljenje sadržaja kampanje,
  • Identifikovanje i uključivanje drugih kanala distribucije digitalnih postova i informacija o samoj kampanji,

Kvalifikacije i veštine

  • Iskustvo u vođenju kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

Period angažovanja

  • Od 01.09.2019. do 28.02.2020.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV i ponudu za izvršenje ovog posla poštom ili lično na adresu BELhospice centra, Dvadesetog oktobra 12a, Zvezdara, Beograd.

Rok za prijavu je 26. avgust 2019. godine do 16.00 časova.

Plaćanje će se izvršiti po završetku svih zadataka u februaru 2020.