BELhospice centar raspisuje konkurs za radno mesto:

Medicinska sestra
saradnik u usluzi dnevni boravak

Broj izvršilaca: 1

Puno radno vreme – 40 sati nedeljno

Formalno obrazovanje

 • Minimum srednje medicinsko obrazovanje u trajanju od četri godine (4. sss)

Glavna zaduženja i odgovornosti:

 • Stalna promocija filozofije i prakse zbrinjavanja;
 • Neposredno pružanje usluga zbrinjavanja korisniku i njegovoj porodici;
 • Holistička procena korisnika i njegove porodice;
 • Pomoć u procesu uspostavljanja kontrole i ubalažavanja simptoma;
 • Konsultacije sa lekarom i informisanje o pruženim uslugama;
 • Koordinacija aktivnosti u cilju obezbeđivanja kontinuiteta zbrinjavanja korisnika;
 • Priprema i vođenje evidencije o korisnicima, kartona i drugih dokumenata potrebnih za neometano sprovođenje prakse;
 • Obuka i kontinuirana edukacija osoblja;
 • Učešće u izradi kliničkih smernica/standarda u cilju pružanja doprinosa kvalitetu zbrinjavanja;
 • Poštovanje poverljivosti informacija u vezi sa korisnicima, njihovim porodicama, zaposlenima i organizacijom;
 • Učestvuje u realizaciji radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti koje, podstiču razvoj novih znanja i veština;
 • Učestvuje u organizovanju slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
 • Učestvuje u realizaciji prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, odnosno omogućavanje korisnicima da prisustvuju aktivnostima u zajednici
 • Pruža podršku korisnicima u razvoju veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
 • Pruža podršku korisnicima u razvoju komunikacionih veština;
 • Pruža podršku korisnicima u razvoju veština za samozaštitu;
 • Pruža podršku korisnicima u razvoju veština i znanja potrebnih za život u zajednici;
 • Realizuje rehabilitacione i terapijske aktivnosti po nalogu lekara u skladu sa propisanom terapijom;

Potrebna znanja, veštine i iskustvo

 • Važeća licenca
 • Iskustvo u obavljanju kliničke prakse
 • Odgovarajuće karakterne osobine
 • Organizacione sposobnosti i sposobnost za timski rad
 • Komunikacijske veštine
 • Želja za ličnim/stručnim usavršavanjem i napredovanjem
 • Poznavanje rada na računaru: Microsoft Office, Excel, Internet
 • Znanje stranog jezika – Engleski
 • Validna vozačka dozvola ,,B’’ kategorije

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl mijodrag.bogicevic@belhospice.org ili lično na adresu BELhospice centra, Dvadesetog oktobra 12a, Mali Mokri Lug, Beograd.

Rok za prijavu je 8. novembar 2019. godine do 16.00 časova.