BELhospice centar raspisuje konkurs za radno mesto:

Medicinska sestra
saradnik u usluzi pomoć u kući

Broj izvršilaca: 1

Osoba na radnom mestu medicinska sestra – saradnik u usluzi pomoć u kući obavlja i poslove radnog mesta negovateljice-domaćice, u skladu sa propisima u socijalnoj zaštiti

Ugovor o radu na određeno vreme do povratka zaposlenog sa porodiljskog odsustva

Puno radno vreme – 40 sati nedeljno

Formalno obrazovanje

 • Minimum srednje medicinsko obrazovanje u trajanju od četri godine (4. sss)

Glavna zaduženja i odgovornosti:

 • Stalna promocija filozofije i prakse zbrinjavanja;
 • Neposredno pružanje usluga zbrinjavanja korsniku i njegovoj porodici;
 • Holistička procena korisnika i njegove porodice;
 • Pomoć u procesu uspostavljanja kontrole i ubalažavanja simptoma;
 • Konsultacije sa lekarom i informisanje o pruženim uslugama;
 • Koordinacija aktivnosti u cilju obezbeđivanja kontinuiteta zbrinjavanja korisnika;
 • Priprema i vođenje evidencije o korisnicima, kartona i drugih dokumenata potrebnih za neometano sprovođenje prakse;
 • Obuka i kontinuirana edukacija osoblja;
 • Učešće u izradi kliničkih smernica/standarda u cilju pružanja doprinosa kvalitetu zbrinjavanja;
 • Poštovanje poverljivosti informacija u vezi sa korisnicima, njihovim porodicama, zaposlenima i Organizacijom;

Poslovi radnog mesta negovateljice-domaćice:

U okviru poslova negovateljice-domaćice, medicinska sestra – saradnik u skladu sa propisima u socijalnoj zaštiti realizuje aktivnosti u okviru usluge pomoć u kući prema individualnom planu pružanja usluga za svakog korisnika

 • stara se o svakodnevnim životnim potrebama korisnika i obezbeđuje im pomoć u njihovom stanu,
 • pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
 • pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
 • pomoć u zagrevanju prostorija;
 • pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
 • posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga;
 • nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta  propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;
 • saniranje i negu manjih povreda;
 • kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.);
 • pruža podršku korisnicima u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslima i decom;
 • učestvuje u realizaciji radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti koje, podstiču razvoj novih znanja i veština;
 • učestvuje u organizovanju slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
 • učestvuje u realizaciji prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju komunikacionih veština;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština za samozaštitu;
 • pruža podršku korisnicima u razvoju veština i znanja potrebnih za život u zajednici;
 • realizuje rehabilitacione i terapijske aktivnosti po nalogu lekara u skladu sa propisanom terapijom;

Potrebna znanja, veštine i iskustvo

 • Važeća licenca
 • Posedovanje stručnih kompetencija potrebnih za zbrinjavanje korisnika, porodice i negovatelja
 • Odgovarajuće karakterne osobine
 • Organizacione sposobnosti i sposobnost za timski rad
 • Komunikacijske veštine
 • Želja za ličnim/stručnim usavršavanjem i napredovanjem
 • Poznavanje rada na računaru: Microsoft Office, Excel, Internet
 • Znanje stranog jezika – Engleski
 • Validna vozačka dozvola ,,B’’ kategorije

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju molimo vas da pošaljete svoj CV na mejl mijodrag.bogicevic@belhospice.org ili lično na adresu BELhospice centra, Dvadesetog oktobra 12a, Mali Mokri Lug, Beograd.

Rok za prijavu je 8. novembar 2019. godine do 16.00 časova.