Postanite član

Kompanije                        Pojedinci

HVALA SVIM NAŠIM DONATORIMA NA KONTINUIRANOJ PODRŠCI!

Sve usluge BELhospice centra su u potpunosti besplatne za pacijente i njihove porodice, a organizacija se finansira putem donacija i organizovanjem humanitarnih događaja u toku godine.