Cilj kampanje je da pospeši korporativni sektor i usmeri preduzetnike da deo prihoda od prodaje proizvoda, u određenom vremenskom periodu, namene za potrebe zbrinjavanja onkoloških pacijenata, samim tim dodele ih kao donaciju BELhospice centru.

Kampanja počinje u oktobru 2021. dok se kompanije mogu priključiti akciji tokom cele godine. Rezultati prikupljenih sredstava će biti objavljivani na društvenim mrežama BELhospice centra i na veb-sajtu Svetskog dana hospisa i palijativnog zbrinjavanja.

Termin sprovođenja kampanje, proizvod, način promocije kampanje i procenat od prodaje određuju kompanije. Svojim učešćem kompanije pospešuju svoju prodaju i istovremeno ističu svoju društvenu odgovornost prema najranjivijim grupama.

Prijavu kompanije možete poslati na mejl adrese: valentina.perovic@belhospice.org i events@belhospice.org